O projektu

Developerský projekt Korzo Lipno zahrnuje výstavbu bytových i polyfunkčních domů s byty a komerčními prostory v novém centru obce Lipno nad Vltavou.

Záměrem developera, společnosti KORZO LIPNO s.r.o., je vývoj celého území, výstavba infrastruktury, polyfunkčních a bytových domů a následný prodej jednotlivých ubytovacích jednotek koncovým vlastníkům, se zajištěním (nabídkou) následného jejich provozování (pronajímání volné ubytovací kapacity v rámci provozování lokality jako celku).

Součástí v lokalitě nabízených a poskytovaných služeb jsou nejenom služby základní (technická správa bytu, ubytovací služba centrální recepce, ostatní s ubytováním přímo spojené služby), ale také služby doplňkové, spojené s jednotlivými v lokalitě plánovanými komerčími prostory (univerzální prostory pro občerstvení, školení, večerní posezení, sauny, relaxační místnosti atp.).

Cílem je zajistit velkou vybavenost a atraktivitu místa (pro rekreaci a volnočasové aktivity), tím vytvořit dobré předpoklady vysoké užitné hodnoty v lokalitě umístěných nemovitostí, respektive výnosu z jejich držení a provozování.

Apartmány Korzo

Celkový rozsah lokality Korzo Lipno je 20 800 m2. Projekt Korzo Lipno nabízí apartmány, jejichž sortiment sahá od malých bytů s plochou cca 40 m2 až po ty prostornější o výměře cca 100 m2. Spolu sousedící bytové jednotky lze poměrně jednoduše spojovat do větších celků, tím je možné vyjít vstříc i zájemcům o větší bytové jednotky, prakticky bez omezení horní hranice možné jejich velikosti. Kromě čistě apartmánových domů zde budou vybudovány i domy polyfunkční, které nabízí komerční prostory o velikosti od 80 m2 až do 250 m2 pro podnikání a služby. Lokalita je složena ze 4 samostatných sekcí A,B,C,D. Sekce jsou křížem odděleny ulicí a přirozenou osou obce Lipno - tzv. Korzem. Pěší Korzo vede z obce Lipno až ke břehu lipenského jezera. Projekt navazuje na stávající výstavbu obce Lipno a přirozeně rozšiřuje centrum obce východním směrem. Všechny domy mají tři obytná podlaží, plus podkroví. K objektům přísluší i přilehlé travnaté plochy. U všech domů, v návaznosti na nově vybudované veřejné komunikace, jsou k dispozici parkovací stání. V současné době je realizována první fáze výstavby, zahrnující objekty B1, A1, A2. Během roku 2019 a 2020 realizujeme objekty B2, B3 a A3, A4.

Postup výstavby: 

Výstavba 2019

© Copyright 2019 KORZO LIPNO s.r.o.

Vytvořili v: